วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระคาถาชินบัญชร (แบบย่อ)

พระคาถาชินบัญชร (แบบย่อ)

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 18:57

    พระคาถาชินบัญชรไม่มีแบบย่อสมเด์จฯท่านย่อมาให้แล้วจากพระอภิธัมมะทั้ง๗ เหลือ ๑๕ บท ๓๐ บรรทัดแล้ว พระคาถาที่ถูกขึ้นต้นด้วย
    ชินะสะรากะตาพุทธาเชตะวามารัง ไม่ใช่ ชะยาคะนา

    ตอบลบ